Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto perustettiin vuonna 1969 nimellä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (lyhenne LTKK). Yliopiston uusi nimi otettiin käyttöön vuonna 2002. Englanniksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston nimi on Lappeenranta University of Tehcnology, jonka lyhennettä LUT käytetään nykyään yliopiston nimen vakiintuneena ja virallisena lyhenteenä entisen LTY:n sijasta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto erikoistuu tekniikan ja talouden tutkimukseen ja opetukseen.

LUT yhdistää kaksi toisiaan tukevaa tieteenalaa, tekniikan ja kauppatieteet. Yliopistossa on noin 5 700 tutkinto-opiskelijaa, joista 76 % opiskelee tekniikkaa ja 24 % kauppatieteitä. Henkilökuntaa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on vajaa tuhat. Yliopistosta on valmistunut yli 10 500 diplomi-insinööriä ja kauppatieteiden maisteria sekä yli 470 tekniikan, kauppatieteiden ja filosofian tohtoria. Yliopistolla opiskelee myös satoja ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita kymmenistä eri maista.Vuoden 2018 alussa Lappeenrannan teknillinen yliopisto yhdistyi Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa yhteisen hallinnon alaiseksi LUT-konserniksi.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Yliopiston historia

Jo 1950-luvulla tehtiin suunnitelmia Lappeenrantaan perustettavasta Itä-Suomen yliopistosta, joka kuitenkin päätettiin hajasijoittaa useammalle paikkakunnalle Lappeenrantaan, Joensuuhun ja Kuopioon. Lappeenrantaan päätettiin sijoittaa teknilliset tieteet, koska Kymenlaakson ja Vuoksen alueella oli runsaasti metalliteollisuutta ja puunjalostusta. Tämä järjestely sopi kaupungille ja kaupunkilaisille. Lääke- ja hammaslääketieteen koulutus sijoitettiin Kuopion korkeakouluun ja humanistinen ja luonnontieteellinen opetus Joensuun korkeakouluun. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opetus alkoi syyskuussa 1969, jolloin alkoi myös ylioppilaskunnan toiminta. Korkeakoulussa aloitettiin vuonna 1991 myös kaupallistieteellisen alan tutkimus ja koulutus.

Skinnarilan kampus

Korkeakoulun perustamisen jälkeen opetus aloitettiin väliaikaisissa tiloissa Lappeenrannan keskustassa. Alkuun käytettiin muun muassa Saimaan kansalaisopiston tiloja ja Satamapaviljonkia. Laboratoriotöihin käytettiin paikallisten yritysten tiloja. Oppilaiden määrän kasvaessa myös tilantarve kasvoi. Niinpä korkeakoululle alettiin rakentaa kampusta seitsemän kilometrin päähän kaupungin keskustasta Saimaan rannalle Skinnarilan kaupunginosaan.Skinnarilan kampuksen ensimmäinen rakennusvaihe otettiin käyttöön vuonna 1975. Seuraava vaihe valmistui noin neljän vuoden kuluttua ja lisärakentamista jatkettiin 1980-luvun loppupuolella. Kolmas rakennusvaihe valmistui vuonna 1989 ja neljäs rakennusvaihe saatiin valmiiksi vuonna 1993. Viides ja kuudes rakennusvaihe valmistuivat vuosituhannen vaihteessa. Viimeisin seitsemäs rakennusvaihe oli valmis vuonna 2004. Seitsemännen rakennusvaiheen tiloihin muutti tuolloin kauppatieteellinen tiedekunta.Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) useat opiskelijatalokohteet sijaitsevat aivan yliopiston läheisyydessä. Yliopiston vieressä sijaitsee myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan ylioppilastalo sekä nykyaikaisia toimitiloja tarjoava Technopolis Skinnarila. Yliopiston hallintaan kuuluvat myös yliopiston vieressä Saimaan rannalla olevat rantasaunat sekä vuonna 1902 rakennettu hirsirunkoinen Skinnarilan hovi -niminen huvila, joka on nykyisin kurssi- ja edustuskäytössä.

Koulutusohjelmat ja tutkinnot

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on käytössä kaksiportainen tutkintojärjestelmä. Sen perustutkintoina ovat tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnot. Tekniikan kandidaatin tutkinnon voi suorittaa energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, laskennallisen tekniikan, tietotekniikan, tuotantotalouden ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa. Kauppatieteiden kandidaattiohjelmat ovat talousjohtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta.Kandidaatin tutkintoa opiskelemaan valitut opiskelijat saavat automaattisen opiskeluoikeuden maisterivaiheen tutkintoon. Ylempinä yliopistotutkintoina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi suorittaa diplomi-insinöörin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnot. Tekniikan puolella maisteriohjelmia on jokaisella edustetulla alalla. Kauppatieteiden maisteriohjelmat ovat laskentatoimi, tietojohtaminen ja johtajuus, International Marketing Management, Strategic Finance and Business Analytics, Strategy, Innovation and Sustainability sekä Supply Managent.Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi suorittaa lisäksi jatkotutkintona sekä kauppatieteiden että tekniikan lisensiaatin tutkinnon ja tekniikan, kauppatieteiden tai filosofian tohtorin tutkinnon.

Koulutusohjelmat ja tutkinnot

Yliopiston kansainvälisyys

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on lujat kansainväliset kontaktit omien tieteenalojensa huippuyliopistojen kanssa. Lappeenrantaan saapuu jatkuvasti enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita ja yliopistolla on kansainvälinen yhteistyösopimus ympäri maailmaa olevien noin 150 yliopiston kanssa. Kontakteja luodaan myös opetus- ja tutkimushenkilöstön kansainvälisten yhteyksien kautta. Tärkeä painopistealue yliopistolla on myös vahva Venäjä-osaaminen.