Uutiset

PISA-tutkimus

Suomi on ollut usein esillä menestyksensä ansiosta niin kutsutun PISA-tutkimuksen tiimoilta. PISA, joka on lyhenne sanoista Programme for International Student Assessment, on OECD:n teettämä maailmanlaajuinen tutkimus OECD:n jäsenmaissa sekä muissa maissa, jonka tarkoituksena on arvioida opetusjärjestelmiä mittaamalla 15-vuotiaiden koululaisten kyvykkyyttä matematiikassa, luonnontieteissä ja lukemisessa. Ensimmäisen kerran PISA-tutkimus toteutettiin vuonna…

Lue lisää »

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan asiantuntijaorganisaatio, joka kuuluu Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alle. Suomen Akatemia toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana, rahoittaa laadukasta tieteellistä tutkimusta ja vahvistaa tutkimustyön ja tieteen asemaa Suomessa. Suomen Akatemia kattaa kaikki tieteen ja tutkimuksen alat, ja sen toiminnan tavoitteena on uusiutuva, monipuolinen ja…

Lue lisää »

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto perustettiin vuonna 1969 nimellä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (lyhenne LTKK). Yliopiston uusi nimi otettiin käyttöön vuonna 2002. Englanniksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston nimi on Lappeenranta University of Tehcnology, jonka lyhennettä LUT käytetään nykyään yliopiston nimen vakiintuneena ja virallisena lyhenteenä entisen LTY:n sijasta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto erikoistuu tekniikan ja…

Lue lisää »

Kansakoulun historia

Vuonna 1866 Suomessa otettiin käyttöön kansakouluasetus, jonka mukaisesti Suomeen alettiin perustaa kansakouluiksi nimitettyjä kuusivuotisia oppilaitoksia. Kunnille asetetun kansakouluasetuksen mukaan kunnan velvoitteisiin kuului kansansivistystoiminnan järjestäminen kaikille kansalaisille. Alkuun tämä koski kaupunkikuntia, kun taas maalaiskunnissa kansakoulujen perustaminen oli harkinnan mukaista. Kansakoulut olivat merkittävä parannus varsinkin suomenkieliselle väestölle, sillä niissä jokainen sai…

Lue lisää »

Vaihto-opiskeluohjelmat ulkomailla ja kotimaassa

Vaihto-opiskeluohjelmien myötä toisen asteen tai korkea-asteen opiskelijat voivat opiskella ulkomailla jossain oppilaitoksensa yhteistyökoulussa. Vaihto-oppilaaksi lähteminen on paras tapa kehittää omaa kielitaitoaan ja tutustua vieraaseen kulttuuriin. Termi vaihto-opiskelu tarkoittaa, että yhteistyöyliopisto ottaa vastaan opiskelijan, mutta se ei välttämättä tarkoita, että opiskelijoiden täytyisi etsiä oppilaitoksesta toista vastaavaa opiskelijaa, jonka kanssa vaihto…

Lue lisää »

Oxfordin yliopisto

Englantia puhuvan maailman vanhin yliopisto Oxford on ainutlaatuinen ja historiallinen instituutio. Yliopiston perustamisen tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa, mutta Oxfordissa on ollut opetusta jossain muodossa jo vuodesta 1096 lähtien. Opetus lähti nopeaan kasvuun vuodesta 1167 alkaen, kun kuningas Henrik II kielsi englantilaisten opiskelijoiden osallistumisen opetukseen Pariisin yliopistossa. Oxford kuuluu…

Lue lisää »

Suomalaiset yliopistot ja niiden historia

Suomen koulutusjärjestelmän korkein koulutustaso on niin kutsuttu korkea-aste. Korkea-asteen koulutukseen sisältyy ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutus. Yliopistot ovat tieteellisestä tutkimusta tekeviä laitoksia, jotka tarjoavat korkeinta tieteellistä opetusta. Perinteisesti yliopistoihin on kuulunut neljä tiedekuntaa, teologinen tiedekunta, oikeustieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta sekä filosofinen tiedekunta, mutta nykyään tiedekuntien määrä voi olla huomattavasti laajempi. Yliopistojen…

Lue lisää »

Kuuluisia opettajia

Tähän artikkeliin on koottu maailman kuuluisimpia opettajia, kun otetaan huomioon heidän saavutuksensa varsinaisen opetuksen parissa. Listalla on sekä eläviä että kuolleita ihmisiä kaikkialta maailmasta, mutta yhteistä heille kaikille on se, että he ovat toimineet opettajina, jotka ovat muokanneet ihmisten elämiä.

Lue lisää »

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto perustettiin vuonna 1640, mikä tekee siitä Suomen vanhimman tiedekorkeakoulun. Ruotsinkieliseltä nimeltään Helsingfors universitet oleva yliopisto on myös opiskelijamäärältään Suomen suurin, sillä yliopistossa opiskelee noin 35 000 opiskelijaa, jonka lisäksi yliopiston neljällä kampuksella, keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä sekä sen lukuisilla tutkimuslaitoksilla ja yksiköillä ympäri Suomea työskentelee vajaat 4 000…

Lue lisää »

Suomen koululaitos

Suomalaisen koulutusjärjestelmän runko on jokaiselle pakollinen ilmainen peruskoulu, jonka kesto on yhdeksän vuotta. Tämän jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus valita vapaaehtoinen jatkokoulutus ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa, joka on luonteeltaan yleissivistävä ja johtaa jatko-opintoihin joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä korkeakoulutusta täydentää suomalaisessa koulutusjärjestelmässä myös aikuiskoulutus ja vapaa…

Lue lisää »