Opiskelu yliopistossa Ruotsissa

Onko tarkoituksena muuttaa ulkomaille opiskelemaan? Jos vastauksesi oli kyllä, niin tähän kohtaan Ruotsi on erittäin vartaanotettava vaihtoehto. Opiskelu on Suomen lailla erittäin edullista ja yliopistot todella laadukkaita. Ruotsia kannattaa siis tästä syystä harkita jopa vakavammin, sillä opiskelu paikan hakeminen Ruotsista onnistuu todella helposti ja suomalaisena ei edes tarvitse käydä kovin suurta paperi kasaa läpi Ruotsiin muuttaessa. Ruotsi on myös todella samankaltainen Suomen kanssa sen kulttuurin ja ilmaston myötä, joten mitään kovin suurta kulttuurishokkia ei myöskään tarvitse kokea. Myös, melkein jokainen suomalainen tietää Ruotsin kielestä ainakin perusteet, joten kieli on huomattavasti helpompi oppia, kun siitä on jo valmiiksi jokin käsitys. Tässä artikkelissa esittelemmekin Ruotsin parhaita yliopistoja, joihin kannattaa hakea ja miten hakeminen Ruotsiin sitten käytännössä onnistuu.

Ruotsiin haetaan aivan samalla tavalla kuin Suomeenkin sähköisten hakujärjestelmien kautta. Hakusivustot, voi vaihtaa englannin kielelle, jos Ruotsi ei vielä tässä kohtaa luonnistu, niin hakeminen onnistuu huomattavasti helpommin. Haku myös järjestetään joka syksy ja kevät, riippuen aloista. Ruotsissa toimiikin helppo verkkosivusto, Study in Sweden, jossa pystyy tutustumaan paremmin Ruotsissa opiskeluun ja eri hakukanavoihin. Verkkosivustolla voi myös hakea kaikki Tukholmassa sijaitsevat yliopistot, jotka tarjoavat haluamasi alan opintoja. Tällöin ei tarvitsekaan tutustua jokaiseen yliopistoon erikseen. Suomen kansalaisena, saa myös normaalin opintotuen Ruotsissa opiskellessa, joten rahallisesti siinä ei myöskään häviä mitään. Ruotsiin hakiessa hakuvalinta tehdään kuitenkin pelkästään lukion todistuksen ja yo-kirjoitusten perusteella, eli erillistä pääsykoetta ei suomalaisille opiskelijoille ole. Tämä on toisaalta hyvä ja toisaalta taas huonompi puoli. Jos, lukion opiskelut eivät ole sujuneet niin hyvin kuin on odotettu saattaa Ruotsiin opiskelemaan pääseminen osoittautua hankalaksi. Toisin taas lukiossa hyvin menestyneet pääsevät paljon pienemmällä vaivalla opiskelemaan Ruotsiin kuin Suomeen.

Tukholman yliopistot

Tukholman yliopistot

Tukholman yliopisto on valtion omistama yliopisto, joka perustettiin vuonna 1878 ja sai vuonna 1960 nimekseen Tukholman yliopisto. Nykyään suurin osa yliopiston kampuksista ja toiminnasta sijaitsee Frescatin alueella, Östermalmin pohjoisosassa. Tukholman yliopisto onkin yksi Ruotsin suurimmista ja siellä opiskelee tällä hetkellä päätoimisesti noin 30 000 tuhatta opiskelijaa, kaikilla ei aloilla. Kanslerina yliopistossa taas toimii Astrid Söderbergh Widding. Yliopistossa voikin opiskella monia eri aloja, jotka jakautuvatkin neljään eri yksikköön, jotka ovat humanistinen tiedekunta, oikeustieteellinen tiedekunta, matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Näiden yksiköiden isältä voikin sitten valita itselleen kaikkein sopivimman opiskelualan. Tiedot aloista onkin saatavilla helposti yliopiston omilta internet-sivuilta tai aiemmin mainitusta Study in Sweden –palvelusta.

Enemmän taiteesta kiinnostuneet pääsevät taas opiskelemaan Tukholman taiteelliseen yliopistoon, joka tarjoaa opistoja tanssitaiteen ja sirkustaiteen yksiköistä. Aluksi yliopisto olikin pelkkä tanssinkorkeakoulu, mutta myöhemmin siihen on otettu mukaan sirkustaide. Sirkkustaide onkin nostanut kyseisen yliopiston kuuluisuuteen, nimittäin se on harvoja paikkoja, joissa sirkustaidetta pääsee opiskelemaan korkeakoulutasolla. Se vaihtoikin nimeään aiemmasta tanssiylipistosta tanssi- ja sirkusyliopistoksi vuonna 2010, jolloin sille tuli viralliseksi nimeksi DOCH tammikuussa vuonna 2014. Koulua hallinnoi Ruotsin opiskeluministeriä, joka vastaa koulun toiminnasta. Nykyään koulu onkin tunnettu enemmänkin sirkuskouluna ja sirkusyksikkö on nykyään koulun suurimpia aloja. Opiskelu ohjelman on luonut Ivar Heckscher, joka myös toimii koulun opettajana. Hän opettaa koulussa akrobatiaa, tekniikoita ja jongleerausta. Koulu onkin erittäin suosittu maailmalla ja sinne haetaan jopa Amerikasta saakka. Kouluun onkin vaativat pääsykokeet, jotka pitävätkin sisällään joustavuutta, venymistaitoa ja teatterillisia taitoja. Näiden taitojen perusteella järjestetäänkin pääsykokeet, joista valitaan sopivat opiskelijat.