Oxfordin yliopisto

Englantia puhuvan maailman vanhin yliopisto Oxford on ainutlaatuinen ja historiallinen instituutio. Yliopiston perustamisen tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa, mutta Oxfordissa on ollut opetusta jossain muodossa jo vuodesta 1096 lähtien. Opetus lähti nopeaan kasvuun vuodesta 1167 alkaen, kun kuningas Henrik II kielsi englantilaisten opiskelijoiden osallistumisen opetukseen Pariisin yliopistossa. Oxford kuuluu niin kutsuttuun kultaiseen kolmioon, johon kuuluvat johtavat brittiläiset tutkimusyliopistot Oxford, Lontoo ja Cambridge. Cambridgea ja Oxfordia kutsutaan yhteisesti joskus nimellä ”Oxbridge”. Nämä kaksi yliopistoa ovat harrastaneet veljellistä kilpailua jo vuosisatojen ajan.

Oxfordin yliopisto

Yliopiston alkuvaiheet

Vuonna 1188 historioitsija Walesin Gerald piti julkisen puheen Oxfordin professoreille ja vuonna 1190 yliopistoon saapui sen ensimmäinen ulkomailta tullut opiskelija, Frieslandin Emo. Tämä käynnisti yliopiston perinteen kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä. Yliopistoon alkoi tulla opiskelijoita sekä maan pohjois- että eteläosista, mikä aiheutti opiskelijoiden jakaantumista myös yliopiston sisällä. Myös 1200-luvulla yliopistoon saapuneet eri uskontokuntien edustajat, kuten fransiskaanit, anglikaanit, augustinolaiset ja karmeliitat, perustivat yhteisöjä ja rakensivat asuntoloita opiskelijoilleen. Asuntolat olivat alkuun primitiivisiä keskiaikaisia asuinhalleja. Riidat kaupunkilaisten ja opiskelijoiden kesken loivat lisäpainetta asuntoloiden rakentamiselle.Rochesterin piispa loi ensimmäisen collegesäädökset, jolloin opiskelijat saattoivat siirtyä asumaan ensimmäisiin collegeihin. Näistä vanhimmat ovat yliopiston, Balliolin ja Mertonin colleget, jotka on perustettu vuosina 1249–1264. Nykyään colleget muodostavat Oxfordin yliopiston toiminnan perustan. Jokaisen opiskelijan ja opettajan on oltava jonkun collegen tai PPH:n (permanent private hall) jäsen. Collegeilla on asunnon tarjoamisen lisäksi itsenäinen rooli ja vastuu opiskelijoista.Vajaan vuosisadan kuluessa Oxford oli saavuttanut kaikkia muita opinahjoja korkeamman arvostuksen. Paavit, kuninkaat ja viisaat ylistivät Oxfordin opetuksellista antia. Vuonna 1355 kuningas Edvard III antoi kunnianosoituksen Oxfordille sen korvaamattomasta panoksesta koulutustyöhön. Hän kommentoi myös Oxfordista valmistuneiden ihmisten tuomaa hyötyä valtiolle.Renessanssi alkoi vaikuttaa myös Oxfordin yliopistoon 1400-luvulla. Sen myötä muun muassa kreikan kielen opetus lisääntyi ja opetustavat muuttuivat keskiajalta peräisin olleen skolastiikan jäädessä uusien menetelmien varjoon. Englannin reformaatio eli uskonpuhdistus aiheutti katolisen kirkon ja Englannin siteiden katkeamisen, jonka vuoksi monet katoliset opettajat joutuivat siirtymään Manner-Eurooppaan, jos he vielä halusivat jatkaa ammatissaan.

Uusi aika yliopistossa

1700-luku oli tieteellisten löytöjen ja uskonnollisen uudelleenheräämisen aikaa. Tuolloin Oxfordin yliopiston geometrian professori Edmund Halley ennusti hänen nimeään kantavan komeetan palaamisen. John ja Charles Wesleyn rukoustapaamiset taas loivat metodistiliikkeen perustan.

Uusi aika yliopistossa

Viktoriaanisella ajalla Oxfordin yliopisto omaksui johtavan roolin varsinkin uskonnollisissa kiistoissa. Oxfordin liike pyrki vuodesta 1833 alkaen elvyttämään anglikaanisen kirkon katolilaisia piirteitä. Eräs liikkeen johtajista, John Henry Newman, kääntyi katolilaiseksi vuonna 1845 ja hänet nimitettiin myöhemmin kardinaaliksi. Vuonna 1860 käytiin yliopiston luonnonhistoriallisessa museossa kuuluisa väittely evoluutiotutkija Thomas Huxleyn ja piispa Wilberforcen välillä. 1800-luvulla yliopiston suulliset kuulustelut korvattiin kirjallisilla pääsykokeilla. Yliopistotutkinnon suorittajan täytyi olla anglikaanisen kirkon jäsen vielä vuoteen 1866 asti.Vuonna 1878 perustettiin neljä collegea myös naisille, mutta he saivat täyden jäsenyyden yliopistoon vasta vuonna 1920. Viisi pelkästään miehille tarkoitettua collegea otti vastaan myös naisia vuodesta 1974 alkaen ja sen jälkeen kaikki colleget ovat lopulta alkaneet vastaanottaa sekä naisia että miehiä. Oxfordin viimeinen yhden sukupuolen college oli vain naisille tarkoitettu St Hildan College, joka on ottanut vastaan sekä miehiä että naisia vuodesta 2008 lähtien.1900- ja 2000-lukujen aikana Oxford on lisännyt humanististen tieteiden ydinalueen lisäksi runsaasti uutta tutkimuskapasiteettia luonnontieteisiin ja soveltaviin tieteisiin sekä esimerkiksi lääketieteeseen. Näin se on vahvistanut perinteistä rooliaan kansainvälisenä keskuksena oppimiselle ja älykkäälle väittelylle.